Kanclerz Politechniki Warszawskiej

dr Jolanta Ewartowska

fot. Anna Szwaja

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
p. I, pok.112
tel. (22) 234 62 30
e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl