Samodzielne Stanowisko ds. Działań w Zakresie Nowej Infrastruktury PW

mgr inż. Andrzej Radzio

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20

tel. wew.: (22) 234 64 40
e-mail: andrzej.radzio@pw.edu.pl