Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Działalności Podstawowej

dr inż. Rafał Ruzik

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
p. I, pok.106
tel. (22) 234 63 45
e-mail:kanclerz.podst@pw.edu.pl