Biuro ds. Przyjęć na Studia

Gmach Główny 
pl. Politechniki 1 p. 66

tel. miejski: 22 629 6070
tel. wew.: 7412
fax: 22 234 7429
e-mail: rekrutacja.bpsSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: pw.edu.pl/Kandydaci

Symbol: BPS

Kod: 18190000

Biuro ds. Przyjęć na Studia – BPS – jest jednostką organizacyjną właściwą dla obsługi procesów związanych z rekrutacją na studia I i II stopnia, obsługi zgłoszeń kandydatów oraz prowadzenia akcji informacyjnej.  
  

Zakres działania Biura ds. Przyjęć na Studia obejmuje:

 1. organizację i obsługę akcji rekrutacyjnej:
  1. przygotowywanie założeń do programu informatycznego obsługi rekrutacji i schematów procedur decyzyjnych oraz wzorów wszystkich dokumentów używanych w systemie,
  2. przygotowywanie i rozprowadzanie niezbędnych druków,
  3. prowadzenie rejestracji kandydatów i współpraca z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej,
  4. przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia,
  5. obsługa techniczna komisji rekrutacyjnych;
 2. prowadzenie akcji informacyjnej dla kandydatów na studia:
  1. przygotowywanie informatora i ulotek dla kandydatów na studia,
  2. przygotowywanie publikacji „Studia w Politechnice Warszawskiej”,
  3. przygotowywanie informacji do prasy, radia, TV i portali internetowych,
  4. prowadzenie informacji bezpośredniej telefonicznej i e-mailowej,
  5. rozprowadzanie informatorów i ulotek,
  6. wysyłanie informatorów i innych materiałów informacyjnych do szkół i ośrodków informacji zawodowej,
  7. organizowanie i przeprowadzanie akcji „Drzwi otwarte”,
  8. organizowanie i obsługa wyjazdów pracowników Politechniki Warszawskiej do szkół;
 3. zapewnienie kancelaryjnej obsługi Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji na Studia;
 4. zapewnienie obsługi organizacyjnej i kancelaryjnej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
  1. przygotowywanie i obsługa niezbędnych egzaminów,
  2. przyjmowanie odwołań i obsługa procedury odwoławczej;
 5. udzielanie informacji, udział w organizacji zajęć oraz obsługę finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Politechnice Warszawskiej.

Biuro ds. Przyjęć na Studia podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.