Dział Logistyki i Zakupów

Gmach Biurowy,
ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
klatka C, piętro 2

tel. wew.: 5927, 1574

Symbol: DLiZ

Kod: 80470000

Dział Logistyki i Zakupów:

  1. realizuje procesy zamówień branżowych centralnych w zakresie dostaw i usług (z wyłączeniem usług związanych z robotami budowlanymi),
  2. przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane oraz usługi związane z robotami budowlanymi realizowanymi przez kanclerza

Dla Wykonawców