Ubezpieczenie na życie PZU

Ubezpieczenie na życie podstawowe - P Plus:

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II wariant III
Składka miesięczna
za osobę
54 zł 70 zł 85 zł

Dodatkowy pakiet - Wsparcie w razie nowotworu:

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II wariant skumulowany I + II
Składka miesięczna
za osobę
12 zł 17 zł 29 zł

Do ubezpieczenia grupowego P Plus w PZU Życie SA może przystąpić pracownik Politechniki Warszawskiej, który w dniu złożenia deklaracji nie ukończył 80 roku życia Do ubezpieczenia mogą przystępować współmałżonkowie, partnerzy życiowi (konkubenci) oraz pełnoletnie dzieci pracowników. Osoby współubezpieczone mogą przystępować do ubezpieczenia do ukończenia 80 roku życia.

Miesięczna składka w zależności od zakresu ubezpieczenia wynosi: 54 zł (wariant I), 70 zł (wariant II), 85 zł (wariant III).

Ponadto jest możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o pakiet dodatkowy: "Wsparcie w razie nowotworu". Mogą do niego przystąpić pracownicy, ich małżonkowie, partnerzy życiowi do 69 roku życia oraz pełnoletnie dzieci pracowników.

Miesięczna składka w zależności od zakresu ubezpieczenia wynosi: 12 zł (wariant I), 17 zł (wariant II), 29 zł (wariant I+II).

Ubezpieczenie na życie PZU - Informacja

Pobierz plik (pdf, 358,77 kB)

Ubezpieczenie na życie PZU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz plik (pdf, 1,30 MB)