Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW

Roczna składka ubezpieczeniowa to 56 zł.

Ubezpieczenie medyczne PZU

                           ZAKRES:
RODZAJ PAKIETU
KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
Pakiet indywidualny
pracownik
  85,00 zł   149,00 zł 229,50 zł
Pakiet partnerski
pracownik
+ jedna osoba
współubezpieczona
169,75 zł 297,75 zł 458,75 zł
Pakiet rodzinny
pracownik
+ dowolna liczba
współubezpieczonych
254,50 zł 446,50 zł 688,00 zł

Ubezpieczenie na życie PZU

Ubezpieczenie na życie podstawowe - P Plus:

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II wariant III
Składka miesięczna
za osobę
54 zł 70 zł 85 zł

Dodatkowy pakiet - Wsparcie w razie nowotworu:

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II wariant skumulowany I + II
Składka miesięczna
za osobę
12 zł 17 zł 29 zł

Ubezpieczenie PZU w razie wypadku

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II
Składka miesięczna
za osobę
6,50 zł 12 zł