Ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW

Roczna składka ubezpieczeniowa to 60 zł.

Ubezpieczenie medyczne PZU

                           ZAKRES:
RODZAJ PAKIETU
KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
Pakiet indywidualny
pracownik
  104,00 zł   182,00 zł 280,00 zł
Pakiet partnerski
pracownik
+ jedna osoba
współubezpieczona
207,75 zł 363,75 zł 559,75 zł
Pakiet rodzinny
pracownik
+ dowolna liczba
współubezpieczonych
311,50 zł 545,50 zł 839,50 zł

Ubezpieczenie na życie PZU

Ubezpieczenie na życie podstawowe - P Plus:

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II wariant III
Składka miesięczna
za osobę
54 zł 70 zł 85 zł

Dodatkowy pakiet - Wsparcie w razie nowotworu:

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II wariant skumulowany I + II
Składka miesięczna
za osobę
12 zł 17 zł 29 zł

Ubezpieczenie PZU w razie wypadku

Zakres ubezpieczenia wariant I wariant II
Składka miesięczna
za osobę
6,50 zł 12 zł