Ubezpieczenie NNW

Roczna składka ubezpieczeniowa to 60 zł.

Pracownicy Politechniki Warszawskiej, studenci studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia na osobę wynosi 65 000 zł.

Kwota ubezpieczenia, w przypadku pracowników PW, zostanie potrącona z wynagrodzenia lub od stypendium w przypadku doktorantów. Studenci, którzy chcą się ubezpieczyć, powinni uiścić jednorazową opłatę 60 zł) w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18/20 (w Płocku: przy ul. Łukasiewicza 17) do dnia 30 listopada 2023. Osoby dokonujące wpłat w kasie Banku proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki. Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Ubezpieczenie gwarantuje firma Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

NNW 2023/2024 - Informacja o ubezpieczeniu

Pobierz plik (pdf, 358,39 kB)

NNW 2023/2024 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz plik (pdf, 1,71 MB)

NNW 2023/2024 - Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Pobierz plik (docx, 17,52 kB)

NNW 2022/2023 - Informacja o ubezpieczeniu

Pobierz plik (pdf, 276,31 kB)

NNW 2022/2023 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz plik (pdf, 287,23 kB)

NNW 2022/2023 - Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Pobierz plik (docx, 18,13 kB)

NNW 2021/2022 - Informacja o ubezpieczeniu

Pobierz plik (pdf, 258,51 kB)

NNW 2021/2022 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz plik (pdf, 287,22 kB)

NNW 2021/2022 - Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Pobierz plik (docx, 16,79 kB)

NNW 2020/2021 - Informacja o ubezpieczeniu

Pobierz plik (pdf, 2,55 MB)

NNW 2020/2021 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz plik (pdf, 237,09 kB)

NNW 2020/2021 - Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Pobierz plik (doc, 49,00 kB)

NNW 2019/2020 - Informacja o ubezpieczeniu

Pobierz plik (pdf, 2,68 MB)

NNW 2019/2020 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz plik (pdf, 242,77 kB)

NNW 2019/2020 - Formularz zgłoszenia szkody

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Pobierz plik (doc, 49,00 kB)