Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Technicznych

mgr inż. Wojciech Starczyński

Kanclerz ds. Technicznych PW

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
p. I, pok.106
tel. (22) 234 64 99
e-mail: kanclerz.tech@pw.edu.pl