Pracownicy

Kierownik

mgr Dorota Zawadzka

Gmach Biurowy, kl. B, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5761
e-mail: dorota.zawadzka@pw.edu.pl

Z-ca kierownika

mgr Małgorzata Bajorek

Gmach Biurowy, kl. B, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6303
fax: 22 625-61-91
e-mail: Malgorzata.Bajorek@pw.edu.pl

Sekcja Kontroli Dokumentów i Realizacji Płatności

Kierownik

mgr Elżbieta Janikowska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6641
e-mail: Elzbieta.Janikowska@pw.edu.pl

Pracownicy sekcji

inż. Katarzyna Bieńkowska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6646
e-mail: Katarzyna.Bienkowska@pw.edu.pl

Dorota Jagiełło

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6644
e-mail: Dorota.Jagiello@pw.edu.pl

mgr Ewa Małkowska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6643
e-mail: Ewa.Malkowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Mordak

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5141
e-mail: Katarzyna.Mordak@pw.edu.pl

lic. Agnieszka Sulikowska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6049
e-mail: Agnieszka.Sulikowska@pw.edu.pl

Magdalena Krużmianowska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 14 07
tel. miejski: 22 234 14 07
e-mail: Magdalena.Wawrzyniak@pw.edu.pl

Izabela Kluczyńska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6647
e-mail: Izabela.Kluczynska@pw.edu.pl

Sekcja rozrachunków

Kierownik

mgr Małgorzata Bajorek

Gmach Biurowy, kl. B, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6303
fax: 22 625-61-91
e-mail: Malgorzata.Bajorek@pw.edu.pl

Pracownicy sekcji

mgr Anna Daszuta-Rozwadowska

Gmach Biurowy pok.326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5859
e-mail: Anna.Rozwadowska@pw.edu.pl

mgr Barbara Gągol-Ratyńska

Gmach Biurowy, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6256
e-mail: Barbara.Gagol@pw.edu.pl

mgr Edyta Gierczak

Gmach Biurowy, pok.328

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew. 6242

mgr Krystyna Grzymkowska

Gmach Biurowy, pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6642
e-mail: Krystyna.Grzymkowska@pw.edu.pl

mgr Beata Konicka

Gmach Biurowy, pok. 326a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5858
e-mail: Beata.Konicka@pw.edu.pl

mgr Monika Kowalska

Gmach Biurowy, pok. 326a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6659
e-mail: Monika.Kowalska@pw.edu.pl

mgr Marzena Kurta

Gmach Biurowy, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6400
e-mail: Marzena.Kurta@pw.edu.pl

mgr Ewa Patoka

Gmach Biurowy pok. 328

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6016
e-mail: ewa.patoka@pw.edu.pl

lic. Danuta Patyrka

Gmach Biurowy, pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5857
e-mail: Danuta.Patyrka@pw.edu.pl

mgr Joanna Situmorang

Gmach Biurowy, pok. 328

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5860
e-mail: Joanna.Situmorang@pw.edu.pl

Mirosława Urbańska

Gmach Biurowy, pok. 326a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5799
e-mail: Mirka.Urbanska@pw.edu.pl

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Urszula Kądzioła

Gmach Biurowy, kl. B, pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6541
e-mail: Urszula.Kadziola@pw.edu.pl

mgr Ewa Patoka

Gmach biurowy pok. 328 IIIp.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6541
tel. miejski: (22) 234 6016

Archiwum

Barbara Korkozowicz

Gmach Biurowy, kl. A-B pok. 323

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6232
e-mail: Barbara.Korkozowicz@pw.edu.pl