Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

KZP jest wyodrębnioną  Komórką Organizacyjną  podlegającą Kwestor PW i działa w oparciu o STATUT Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Warszawskiej

Pracownicy 

KZP czynna w godzinach 07:00-15:00   ul. Noakowskiego 18/20  kl. B  I piętro  pok.121 

Nr r-ku bankowego : Bank Pekao S.A. IV o/Warszawa 86 1240 1053 1111 0000 0514 8358

Przystąpienie do KZP:  

Nowy członek KZP powinien zgłosić się do pokoju nr 121. Na miejscu należy wypełnić deklarację przystąpienia do KZP.

Minimalna składka członkowska zgodna ze STATUTEM KZP paragraf 23 ustęp 4.

Wszyscy członkowie KZP zobowiązani są do aktualizacji danych osobowych, wskazanie osoby uposażonej na wypadek sytuacji losowej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zwanym dalej "RODO".

W związku z podpisaniem umowy o współadministrowanie  danymi osobowymi pomiędzy Politechniką Warszawską a Kasą Zapomogowo-Pożyczkową w Politechnice Warszawskiej podajemy do wiadomości z prośbą o zapoznanie się przez członków KZP klauzule informacyjną:

Do pobrania: