Pracownicy

Kierownik

mgr inż. Jakub Dębicki

tel. wew.: (22) 234 53 98
e-mail: Jakub.Debicki@pw.edu.pl   

Pracownicy

mgr Kinga Pietrusiewicz

tel. wew.: (22) 234 53 98
e-mail: Kinga.Pietrusiewicz@pw.edu.pl

mgr Piotr Opatowski

tel. wew.: (22) 234 53 98
e-mail: Piotr.Opatowski@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Zaremba

tel. wew.: (22) 234 13 28
e-mail: Marta.Zaremba@pw.edu.pl