Dział Centralnej Sprawozdawczości

GMACH BIUROWY 
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa, 
Klatka C, pok.330

tel. wew.: (22) 234 59 69
e-mail: polon.ciSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DCS

Kod: 80210000

Dział Centralnej Sprawozdawczości- DCS- jest jednostką organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu centralnej sprawozdawczości Politechniki Warszawskiej.

Zakres działania Działu Centralnej Sprawozdawczości obejmuje:

 1. administrowanie systemami MEiN (POL-on/ POL-on 2, PBN, JSA, SEDN);
 2. monitorowanie terminów wprowadzania danych oraz zmian w funkcjonalności systemu POL-on i POL-on 2; 
 3. raportowanie danych do systemu POL-on i POL-on 2 oraz wsparcie użytkowników systemów MEiN umożliwiające terminowe raportowanie danych do MEiN; 
 4. monitorowanie i koordynowanie jednostek organizacyjnych w zakresie zautomatyzowania przekazywania danych pomiędzy centralnymi systemami uczelnianymi i systemami MEiN; 
 5. organizowanie szkoleń dotyczących systemów MEiN; 
 6. bieżąca, robocza korespondencja z OPI oraz MEiN; 
 7. przygotowywanie i przekazywanie danych do upoważnień Rektora dla użytkowników systemu POL-on i POL-on 2; 
 8. bieżąca współpraca z CIPW dotycząca wsparcia jednostek w określaniu wymagań do wdrażania nowych rozwiązań informatycznych w PW w zakresie systemu POLon i POL-on 2; 
 9. administrowanie repozytorium POL-on w aplikacji Sharepoint; 
 10. przekazywanie danych celem aktualizacji informacji na stronie www dla użytkowników systemu POL-on; 
 11. określanie wymagań dla zintegrowanych systemów Uczelni w zakresie narzędzi informatycznych do raportowania do systemu POL-on.

Dział Centralnej Sprawozdawczości podległa kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawują: prorektor ds. ogólnych, prorektor ds. nauki oraz prorektor ds. studiów - zgodnie z kompetencjami.