Historia Zespołu

Zespół Audytu Wewnętrznego na Politechnice Warszawskiej stworzył w roku 2003 Pan mgr inż. Marek Gutkowski, który kierował nim aż do momentu przejścia na emeryturę w sierpniu 2012 r.