Pracownicy

Kierownik

mgr inż. Anna Myrcha

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7195
e-mail: anna.myrchaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 08:00 - 16:00

Audytorzy

mgr Jan Bebrysz

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7194
e-mail: jan.bebryszSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 08:00 - 16:00

mgr Iwona Samulska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7193
e-mail: iwona.samulskaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 07:00 - 15:00

mgr Katarzyna Ustrycka

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7195
e-mail: katarzyna.ustryckaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 07:00 - 15:00

mgr Joanna Zastawna

tel. miejski: (22) 234 + wew. 7193
e-mail: joanna.zastawnaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 08:00 - 16:00