Zastępca Kwestora

mgr Zofia Milcarz

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
p. III, pok.310
tel. (22) 234 65 22, 7005
e-mail:Zofia.Milcarz@pw.edu.pl