Zastępca Kwestora

mgr Kinga Kowalewska

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
p. III, pok.310
tel. (22) 234 65 26, 7564
e-mail: Kinga.Kowalewska@pw.edu.pl