Pracownicy

Kierownik

mgr Agnieszka Dymicka

ul. Noakowskiego 18/20 pok.405

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5049
e-mail: agnieszka.dymicka@pw.edu.pl

Pracownicy zespołu

mgr Renata Czubaszek

ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6250
e-mail: renata.czubaszek@pw.edu.pl

inż. Joanna Gruszka

ul. Noakowskiego 18/20 pok. 402

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6446
e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Malczewski

ul. Noakowskiego 18/20 pok. 404

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5725
e-mail: piotr.malczewski@pw.edu.pl

mgr Jolanta Pasternak

ul. Noakowskiego 18/20 pok. 403

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6441
e-mail: jolanta.pasternak@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Pietraszuk

ul. Noakowskiego 18/20 pok. 401

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1324
e-mail: marta.pietraszuk@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Kisielińska

(zastępstwo za p. M. Jankowską)

ul. Noakowskiego 18/20 pok. 404

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1325
e-mail: elzbieta.kisielinska@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Jankowska

(nieobecność do 31.05.2023)

ul. Noakowskiego 18/20 pok.401
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5833

mgr Agnieszka Gajewska-Sudoł

ul. Noakowskiego 18/20, pok. 404

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1492
e-mail: agnieszka.sudol@pw.edu.pl