Pracownicy

Kierownik

mgr Grzegorz Sierzputowski

Kierownik Teatru Politechniki Warszawskiej
tel. wew.: (22) 234 + wew: 69 89
e-mail: grzegorz.sierzputowski@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Kalina Rzeźnik

Specjalista ds. projektów teatralnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6989
e-mail: kalina.rzeznik@pw.edu.pl

mgr Lena Bem

Specjalista ds. muzyczno-teatralnych
e-mail: teatr@pw.edu.pl

Cezary Dąbrowski

Referent techniczny
e-mail: cezary.dabrowski@pw.edu.pl