Pracownicy

Kierownik

dr inż. Tomasz Winek

Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 60 70
e-mail: tomasz.winek@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Katarzyna Osińska

Gmach  Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: katarzyna.osinska@pw.edu.pl

Dorota Przyłuska

Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 60 70
e-mail: dorota.przyluska@pw.edu.pl

mgr Marta Radomska

Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
e-mail: marta.radomska@pw.edu.pl

mgr Anna Żaboklicka

Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
e-mail: anna.zaboklicka@pw.edu.pl