Pracownicy

Kierownik

mgr Urszula Okulska-Deblessem

ul. Polna 50, pok. 501

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1342
tel. miejski: 22 234 13 42
e-mail: Urszula.Deblessem@pw.edu.pl

p.o. Zastępcy Kierownika

mgr Julita Mucha

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367, 5803
e-mail: julita.mucha@pw.edu.pl

Sekcja ds. relacji z pracodawcami i instytucjami rynku pracy

mgr Julita Mucha

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
tel. miejski: 22 234 63 67
e-mail: Julita.Mucha@pw.edu.pl

Sekcja ds. doradztwa zawodowego

mgr Ewa Kluczek- Woźniak

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
tel. miejski: 22 234 63 67
e-mail: Ewa.Wozniak@pw.edu.pl

mgr Joanna Dostal- Kielczyk

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
tel. miejski: 22 234 63 67
e-mail: Joanna.Kielczyk@pw.edu.pl

mgr Aneta Dreksler

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
tel. miejski: 22 234 63 67
e-mail: Aneta.Dreksler@pw.edu.pl

Sekcja ds. kontaktów z absolwentami

mgr Piotr Szrajber

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6367
tel. miejski: 22 234 63 67
tel. kom: 601800872
e-mail: Piotr.Szrajber@pw.edu.pl

Sekcja ds. administracyjnych i promocji Biura Karier

mgr Katarzyna Pilch

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5803
tel. miejski: 22 234 58 03
e-mail: Katarzyna.Pilch@pw.edu.pl

dr Nataliia Orlova

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5803
tel. miejski: 22 234 58 03
e-mail: Nataliia.Orlova@pw.edu.pl

Pracownicy Biura Karier - Płock

mgr Monika Rutkowska-Ryciak

Gmach Główny Filii PW w Płocku,
ul. Łukasiewicza 17, pok. 224

tel. miejski: (24) 367 21 40
tel. kom: 725 992 120
e-mail: Monika.Rutkowska@pw.edu.pl