Informacje

Przyjęcia interesantów w godz. 8.00 - 13.00

   

   1. Zarządzenie Rektora PW nr 65 z dnia 22 grudnia 2017 r.

   2. Zarządzenie Rektora PW nr 41 z dnia 27 października 2005 r. 

   3. Klasyfikacja Środków Trwałych: www.klasyfikacje.gofin.pl/kst2016