Dział Zamówień Publicznych

Gmach Biurowy
00-668 Warszawa 
ul. Noakowskiego 18/20
p. I, kl. A, pok. 204

tel. wew.: 5927, 1574

Symbol: DZP

Kod: 8009

Dział Zamówień Publicznych – DZP – jest jednostką organizacyjną właściwą do realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez kanclerza.