Pracownicy

Kierownik

mgr inż. Marek Sołtyski

Gmach Główny pok. 119

e-mail: Marek.Soltyski@pw.edu.pl

Z-ca Kierownika Działu

mgr inż. Beata Jadacka

Gmach Główny, pok. 114 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381
e-mail: Beata.Jadacka@pw.edu.pl

Główny specjalista ds. kształcenia

mgr inż. Lucyna Szypulska - Czkwianianc

Budynek Stołówki, pok. 56

e-mail: Lucyna.Szypulska@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

Agata Bryk

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Joanna Celińska

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Anna Charążka

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Anna Durda

Gmach Główny, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381
e-mail: Anna.Durda@pw.edu.pl

Justyna Ładno

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Marta Maciejak

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Zuzanna Miecznikowska

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Dorota Olszewska

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

Justyna Podruczna-Filbrandt

Gmach Główny, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381
tel. miejski: 22 621 41 05

Elżbieta Piotrkowicz

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Aneta Przedpełska

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05

mgr Anna Siemińska-Szykuła

Gmach Główny pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7381, 7604
tel. miejski: 22 621 41 05