Wsparcie psychologiczne

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna pomoc psychologów.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

 • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka.
 • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych.
 • Psychoedukacja.
 • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Dyżury psychologów

Beata Trześniewska - MS Teams lub nr tel. 781150453

ul. Noakowskiego 20, pok. 215

 • wtorek: 8.00 – 10.00
 • środa: 8.00 - 16.00
 • czwartek: 15.00 - 20.00
 • piątek: 15.00 - 20.00

Magdalena Paszkowska - MS Teams lub nr tel. 609322834 ( konsultacje także w języku rosyjskim)

Na wizyty najlepiej umawiać się smsowo lub MS Teams

ul. Mochnackiego 10, gabinet nr 8

 • Wtorek: 8.00 - 14.00
 • Środa: 08.00 - 16.00
 • Czwartek: 8.00 - 14.00

Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników PW Filii w Płocku

 

For all students, doctoral students and employees, has been free remote psychological assistance programme.

Offered forms of support (in Polish and English):

 • Supporting, motivating and therapeutic conversations.
 • Providing psychological support including various forms of psychological activities focusing on human development.
 • Assistance in solving traumatic and crisis situations.
 • Psychoeducation.
 • Consultation and providing information on other possibilities of getting specialist assistance.

Psychologist's hours of operation:

Beata Trześniewska - MS Teams or mobile phone 781150453

Noakowskiego 20 street, office No. 215

 • Tuesday: 8.00 – 10.00
 • Wednesday: 8.00 - 16.00
 • Thursday: 15.00 - 20.00
 • Friday: 15.00 - 20.00

Magdalena Paszkowska - MS Teams or mobile phone 609322834 (assistance provided also in russian language)

Appointments to be made via sms or MS Teams

Mochnackiego 10 street, office No. 8

 • Wtorek: 8.00 - 14.00
 • Środa: 08.00 - 16.00
 • Czwartek: 8.00 - 14.00

Psychological assistance for students and employees of WUT Branch in Płock