Wsparcie psychologiczne

Politechnika Warszawska uruchomiła bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

 • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
 • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka,
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
 • psychoedukacja,
 • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,
 • możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW).

Dyżury psychologów

NA WIZYTY NAJLEPIEJ UMAWIAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SKRZYNKI POCZTOWEJ: wsparcie.sp@pw.edu.pl, MS TEAMS BĄDŹ POD  WSKAZANYMI NUMERAMI TELEFONÓW. 

Magdalena Paszkowska

konsultacje także w języku rosyjskim 

  609 322 834

 magdalena.paszkowska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 ul. Mochnackiego 10, gab. 8

 • Poniedziałek: 8.00 - 16.00
 • Wtorek: 8.00 - 15.00
 • Środa: 10.00 - 15.00

Joanna Szwajcowska 

 667 292 021

 joanna.szwajcowska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 ul. Mochnackiego 10, gab. 6

 • Poniedziałek: 9.00 - 14.00
 • Środa: 11.00 - 18.30
 • Czwartek: 11.00 - 13.00
 • Piątek: 13.00 - 18.30

Beata Trześniewska 

  781 150 453

 beata.trzesniewska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 ul. Mochnackiego 10 , gab.10

 • poniedziałek: 8.00 - 10.00 
 • wtorek: 8.00 – 10.00
 • środa: 8.00 - 16.00
 • czwartek: 15.00 - 19.00
 • piątek: 15.00 - 19.00

Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników PW Filii w Płocku

Aneta Borowska 

  691 390 095

 aneta.borowska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 Gmach Mechaniki, ul. Jachowicza 2, pok. 68 

 • Poniedziałek: 8.30 - 16.30
 • Wtorek: 8.30 - 12.30
 • Środa: 10.30 - 18.30

 

For all students, doctoral students and employees, has been free remote psychological assistance programme.

Offered forms of support (in Polish and English):

 • supporting, motivating and therapeutic conversations,
 • providing psychological support including various forms of psychological activities focusing on human development,
 • assistance in solving traumatic and crisis situations,
 • psychoeducation,
 • consultation and providing information on other possibilities of getting specialist assistance,
 • the possibility of an assistance of a sign language interpreter (after application in Section for People with Disabilities WUT).

Psychologist's hours of operation:

Appointments to be made via e-mail: wsparcie.sp@pw.edu.pl, sms or MS Teams

Magdalena Paszkowska

assistance provided also in russian language

  609 322 834

 magdalena.paszkowska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 Mochnackiego 10 Street, office No. 8

 • Monday: 8.00 - 16.00
 • Tuesday: 8.00 - 15.00
 • Wednesday: 10.00 - 15.00

Joanna Szwajcowska 

  667 292 021

 joanna.szwajcowska@pw.edu.pl, wsparcie.sp@pw.edu.pl

 Mochnackiego 10 Street, office No. 6

 • Monday: 9.00 - 14.00
 • Wednesday: 11.00 - 18.30
 • Thursday: 11.00 - 13.00
 • Friday: 13.00 - 18.30

Beata Trześniewska 

  781 150 453

 beata.trzesniewska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 Noakowskiego 20 Street, office No. 215

 • Monday: 8.00 - 10.00
 • Tuesday: 8.00 – 10.00
 • Wednesday: 8.00 - 16.00
 • Thursday: 15.00 - 19.00
 • Friday: 15.00 - 19.00  

Psychological assistance for students and employees of WUT Branch in Płock

Aneta Borowska 

  691 390 095

 aneta.borowska@pw.edu.pl; wsparcie.sp@pw.edu.pl

 Mechanics Building, Jachowicza 2 Street, office No. 68 

 • Monday: 8.30 - 16.30
 • Tuesday: 8.30 - 12.30
 • Wednesday: 10.30 - 18.30