Ruszają szkolenia w ramach zadania 5

Z wielką radością informujemy, iż w Politechnice Warszawskiej rozpoczynamy cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników Uczelni, o tematyce skupionej wokół zwiększania dostępności dla osób z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia te zorganizowane zostaną przez Sekcję ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW i są częścią projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” (POWER-EFS).

W dniu 19 lipca 2019 została uchwalona przez Sejm RP „Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” (Dz.U. poz. 1696), która weszła w życie 20 września 2019 r. Ustawa ta nakłada na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności w trzech obszarach: architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i obliguje uczelnię do stałego rozwoju i polepszania warunków studiowania osób z problemami zdrowotnymi.

Mając na uwadze wartości wpisane w misję Uczelni i zobowiązania wobec osób, dla których zdobywanie wiedzy w warunkach ograniczonej sprawności jest dodatkowym i niełatwym wyzwaniem, chcieliśmy serdecznie zaprosić wszystkich pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych na szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

Zasady wsparcia edukacyjnego studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzenie zajęć online dla osób ze specjalnymi potrzebami.”
W obecnym semestrze odbędą się one w terminach:
13.04, 14.04, 16.05, 17.05, 6.06. oraz 7.06.2022 w godz.9.00-15.30

Uczelnia wyższa wobec zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania”.
Dwudniowe szkolenie, w obecnym semestrze w terminach:
13 i 20.06 oraz 14 i 21.06.2022 w godz.10.00-15.00

Pierwsza pomoc z uwzględnieniem procedur wobec osób z niepełnosprawnościami”
Terminy podamy wkrótce.

Kadrze kierowniczej dedykowane są szkolenia:

Zarządzanie uczelnią w kontekście tematyki związanej z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami”
W obecnym semestrze odbędą się one 12.05.2022 oraz 3.06.2022 w godz.9-15.30

Uczelnie a osoby z niepełnosprawnością: tematyka dostępności na uczelni oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami”
Szkolenie odbędzie się 8.06.2022 w godz.9-15.30

Zarządzanie nieruchomościami w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przepisów związanych z tematyką dostępności”
Szkolenie odbędzie się 25.05.2022 w godz.9-15.30

Procedury przeciwpożarowe i ewakuacyjne studentów oraz pracowników z różnymi niepełnosprawnościami”
Terminy podamy wkrótce.

Natomiast lektorom języków obcych polecamy szkolenie:

Prowadzenie lektoratów z języka obcego dla studentów z niepełnosprawnością”
Szkolenie odbędzie się 21.04.2022 oraz 19.05.2022 w godz. 9-15.30

Szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej w Gmachu CZIiTT PW.

Celem szkoleń jest przygotowanie kadry uczelni do skutecznej i efektywnej obsługi oraz kształcenia studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych. Wiedza i umiejętności nabyte w ich trakcie przygotują kadrę uczelni do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększając tym samym komfort pracy.

Zapraszamy!

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

mgr Aleksandra Duszyńska
Kierownik zadania 5
Projekt „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”
e-mail: aleksandra.duszynska@pw.edu.pl

mgr Joanna Kłos
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: joanna.klos@pw.edu.pl