mgr Małgorzata Żbikowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych / Specialist for people with disabilities


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: malgorzata.zbikowskaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy : 09:00 - 16:00