mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami / Specialist for people with disabilities


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1314
e-mail: magdalena.szymanskaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy : 08:00 - 16:00