Kontakt / Contact us

Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, pok. 0.24

Ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

Tel: (22) 234 13 14; (22) 234 13 15

kontakt sms: 695 910 787

E-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

 /SONPW

Building of the Center for Innovation and Transfer Technology Management, room 0.24

4 Rektorska Street

00-614 Warsaw

phone: (22) 234 13 14; (22) 234 13 15

mobile phone: 695 910 787

E-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

Pracownicy Sekcji

mgr Joanna Kłos

Starszy referent ds. osób niepełnosprawnych / Senior clerk for people with disabilities

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: joanna.klosSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 08:00 - 16:00

mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami / Specialist for people with disabilities

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1314
e-mail: magdalena.szymanskaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 08:00 - 16:00

mgr Małgorzata Żbikowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych / Specialist for people with disabilities

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: malgorzata.zbikowskaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy: 09:00 - 16:00

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami / Provost's Representative for People with Disabilities

dr inż. Marta Skierniewska

pok. 0.24 Ul. Rektorska 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: marta.skierniewskaSPAMFILTER@pw.edu.pl
godz. pracy:

Dyżur telefoniczny wtorek w godz.: 10:00-12:00