Pracownicy

Kierownik 

mgr Beata Sławik-Kaczyńska

Uczelniany Rzecznik Zaufania

tel. wew. (22) 234 17 58
tel. kom: 695 250 980
e-mail: beata.slawik@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, pok. 25 

mgr Sylwia Grabek 

Specjalista ds. administracyjnych

tel. wew. (22) 234 17 60
tel. kom: 502 373 196
e-mail: sylwia.grabek@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
pater, pok. 24

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

mgr Joanna Kłos

Starszy referent ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: joanna.klos@pw.edu.pl

mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1314
e-mail: magdalena.szymanska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Żbikowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: Malgorzata.Zbikowska@pw.edu.pl  

Wsparcie Psychologiczne

mgr Beata Trześniewska

Główny specjalista - Psycholog
tel. kom: 781 150 453
e-mail: beata.trzesniewska@pw.edu.pl

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
p. II, pok. 215

mgr Magdalena Paszkowska

Specjalista - Psycholog
tel. kom: 609 322 834
e-mail: magdalena.paszkowska@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 8 

dr Joanna Szwajcowska 

Specjalista - Psycholog
tel. kom: 667 292 021
e-mail: joanna.szwajcowska@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 6

mgr Aneta Borowska 

Specjalista - Psycholog Filia w Płocku 
tel. kom: 691 390 095
e-mail: aneta.borowska@pw.edu.pl