Dział Kosztów i Dekretu

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. B-, p. 305

tel. miejski: 22 234 6346
tel. wew.: 6346
fax: 22 234 6346

Symbol: DKD

Kod: 81810000

 1. Dział Kosztów i Dekretu – DKD – jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu: dekretacji dokumentów księgowych i ich ewidencji w systemie finansowo-księgowym, analizy kosztów i przychodów projektów realizowanych w jednostkach PW, sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych oraz innej sprawozdawczości finansowej. 
    
 2. Zakres działania Działu Kosztów i Dekretu obejmuje:
  1. dekret i wprowadzanie zadekretowanych dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego;
  2. obsługę dewizową;
  3. analizę dotyczącą kosztów, przychodów i funduszy;
  4. weryfikację ustaleń produkcji w toku;
  5. analizę i przygotowanie danych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  6. przygotowanie danych i sprawozdawczość w zakresie:
   1. podatku VAT,
   2. podatku dochodowego od osób prawnych,
   3. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  7. weryfikację sprawozdań finansowych projektów;
  8. przygotowanie danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej Uczelni. 
     
 3. W skład Działu Kosztów i Dekretu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Sekcja Dewizowa wykonująca następujące zadania:
   1. dokonywanie płatności za granicę,
   2. księgowanie i rozliczenia dokumentów dewizowych,
   3. obsługa finansowo-księgowa wyjazdów zagranicznych w zakresie: wypłat zaliczek, przedpłat związanych z wyjazdami oraz rozliczania wyjazdów zagranicznych,
   4. obsługa finansowo-księgowa programów międzynarodowych,
   5. przygotowanie i analiza danych z zakresu rozliczeń dewizowych pod kątem rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  2. Sekcja Dekretu wykonująca następujące zadania:
   1. przygotowanie dokumentów do księgowania w systemie finansowo-księgowym tj.: numeracja dokumentów, weryfikacja, korekta uzupełnianie dekretu i dekret,
   2. wprowadzanie danych do systemu finansowo księgowego;
  3. Sekcja Analizy Kosztów wykonująca następujące zadania:
   1. analiza kosztów i przychodów,
   2. weryfikacja raportów prac badawczych,
   3. przygotowanie i analiza danych z zakresu kosztów i przychodów na potrzeby jednostek, rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej Uczelni;
  4. Sekcja Projektów Strukturalnych i Podatku VAT wykonująca następujące zadania:
   1. obsługa finansowo – księgowa projektów strukturalnych,
   2. przygotowanie, analiza i dekret danych dotyczących rozrachunków z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych i importu usług,
   3. weryfikacja dokumentów zakupów i sprzedaży w celu sporządzenia deklaracji VAT.
      
 4. Dział Kosztów i Dekretu podlega kwestorowi.