Dział Ewidencji Majątku

Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, p.428

tel. miejski: 22 234 63 05
tel. wew.: 6305
fax: 22 234 60 14

Symbol: DEM

Kod: 81790000

 1. Dział Ewidencji Majątku – DEM – jest jednostką właściwą do ewidencjonowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, niskocennych składników majątku, materiałów i remontów.
   
 2. Zakres działania Działu Ewidencji Majątku obejmuje:
  1. wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego w zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, niskocennych składników majątku, materiałów w magazynach i remontów;
  2. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aparatury badawczej;
  3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla budynków i budowli Uczelni;
  4. prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji budowlanych i remontów;
  5. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów w systemie magazynowym dla magazynów Zakładu Konserwacyjno-Remontowego oraz materiałów w przerobie oraz metali szlachetnych dla jednostek organizacyjnych i uzgadnianie z ewidencją analityczną prowadzoną w magazynach;
  6. prowadzenie ewidencji wartościowej i uzgadnianie stanu zapasów materiałów magazynach jednostek organizacyjnych;
  7. uzgadnianie sald w księgach inwentarzowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych ze stanem księgowym w systemie FK w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niskocennych składników majątku (wyposażenie i eksponaty muzealne) i księgozbiorów;
  8. uzgadnianie i potwierdzanie raportów końcowych z zakończonych inwestycji aparaturowych i budowlanych;
  9. uzgadnianie i poświadczanie stanów księgowych na protokołachz przeprowadzonych inwentaryzacji;
  10. przygotowywanie danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej Uczelni.
    
 3. Dział Ewidencji Majątku podlega kwestorowi.